Tá Mé 'Mo Shuí


This is a song that is popular for a reason.  Its beautiful melody sinks deep into your brain - in a good way!  I am extremely honored to have EJ Jones add his beautiful smallpipes and Kevin Hartnell add drumming that bring the whole song together.  


Tá mé ‘mo shuí ó d’éirigh an ghealach aréir,

A’ cur tine síos gan scíth ‘s á fadú go géar,

Tá bunadh an tí ‘na luí is tá mise liom féin,

Tá na coiligh a’ glaoch is an saol ina gcodladh ach mé.


Sheacht mh’anam déag do bhéal, do mhala, ‘s do ghrua.

Do shúil ghorm ghlé fár thréig mé aiteas is suairc.

Le cumha i do dhiaidh, ní léir dom an bealach a shiúl,

Is, a charaid mo chléibh, tá na sléibhte idir mé agus tú.


Deireann lucht léinn gur cloite an galar an grá,

Char admhaigh mé é, go raibh sé i ndiaidh mo chroí istigh a chrá,

Aicíd róghéar, faraoir, nár sheachnaigh mé í,

Chuir sí arraing is céad go géar tríd cheartlar mo chroí.


Casadh bean sí dom thíos ag Lios Bhéal an Átha,

D’fhiafraigh mé di an scaoilfeadh glas ar bith grá,

Is dúirt sí os íseal i mbriathra soineanta sámh’,

Nuair a théid sé fán chroí, cha scaoiltear as é go brach.


I have been sitting here since the moon rose last night,

Lighting a fire and tending it sharply.

The people of the house are asleep and I’m by myself

The roosters are crowing, the world is asleep but me.


My intense soul, your mouth, your brow, your cheek,

For your bright blue eyes, I’ve abandoned fun and joy,

With the loneliness of parting, the path is impercievable. 

And, dear one, the mountains are between me and you.


Wise people say that love is an exhausting disease,

I didn’t admit that my heart was in anguish, 

Disease, alas, I could not avoid it,

She put a hundred sharp pains in the center of my heart.


I met a wise woman down in Lissvalana,

I asked her if I could unfasten the lock of love at all,

She whispered in calm, peaceful words,

When it goes into the heart, you can never unfasten it.Please email Abby at info@abbygreen.com.