Bheir Mí Ó


I recorded this one rhythmically free and a cappella with the harmonies I have always thought should be there.  To me, it feels timeless, airy and somehow infinitely sad with some thread of hope.


Bheir mí ó-ró, bhean ó, Tá mé brón ach’s tú i m’dhith

 

‘Siomaí oíche fliuch is fuar, 

Thug mé cuairt is m liom féin,

Nó go ráinig mé san áit  

Mar a raibh grá geal mo chléibh.

 

I mo chláirseach ní raibh ceol,

I mo mheoraibh ní raibh brí,

Nó gur luigh tú do rún,

‘Sfuair mé eolas ar mo dhán.

 

O, woman, I am sad and you are lost to me.

 

Many a wet and cold night

I paid a visit myself

Until I arrived at the place

Where my bright love was.

 

In my harp there was no music,

In my fingers there was no strength

Until you declared your desire,

Did I realize my fate.


Please email Abby at info@abbygreen.com.